Odredišta i Pošalji vozilu.
Sva odredišta na jednom mjestu! Ona koja trebate svaki dan i ona koja pronađete – sve u MINI Connected.

Destinations & Send to car
your regular destination
Svakidašnja odredišta.

Svakidašnja odredišta: MINI Connected pomaže u lakom i učinkovitom ispunjavanju svakidašnje rutine. Prepoznaje česta/nedavna odredišta i putovanja i prebacuje ih izravno pod vrhove vaših prstiju kako se ne biste morali zamarati njihovim traženjem. Predviđanje odredišta: stignite na vrijeme na odredište izbjegavajući pritom neugodna iznenađenja s pomoću aplikacije MINI Connected koja pamti svakidašnje vozačke navike i predviđa sljedeće odredište, upozoravajući vas pravodobnom porukom koja vas informira o procijenjenom vremenu dolaska i prometu duž izračunate rute.

finding new destinations
Pronalaženje novih odredišta.

Pošalji vozilu s pomoću MINI Connected: potražite odredišta poput benzinskih postaja, parkirališta, restorana ili kafića aplikacijom MINI Connected ili ih učitajte s pametnog telefona. S aplikacijom MINI Connected sva su odredišta dostupna na jednom mjestu. Kao i u slučaju svakidašnjih odredišta, o procijenjenom vremenu dolaska i prometu duž izračunate rute obavijestit će vas pravodobna poruka. Pošalji vozilu s pomoću Apple Maps/Google Maps na pametnom telefonu: ako pak više volite pretraživati odredišta s pomoću Apple Maps ili Google Maps ali želite da vaš MINI navigira, bez poteškoća možete prebaciti odredište na MINI Connected funkcijom „share“ dostupne na Apple Maps ili Google Maps. I u ovom slučaju možete namjestiti željeno vrijeme dolaska i vaš će vam MINI Connected pravodobno dojaviti kad je vrijeme za polazak.

use all your destinations with ease
Lako rukovanje svim odredištima.

Bez obzir na način biranja, vaše sljedeće odredište automatski se prebacuje u navigacijski sustav vozila pri spajanju pametnog telefona s vozilom. Kod nekih modela za spajanje čak nije potreban kabel. A ako unatoč svemu kasnite, druge o tome možete s lakoćom obavijestiti SMS porukom koja sadrži procijenjeno vrijeme vašeg dolaska. Tako i vaši prijatelji imaju koristi od aplikacije MINI Connected.