dam Image
PROMJENA U ZAKONSKOJ METODI ISPITIVANJA ZA POTROŠNJU, EMISIJE I ONEČIŠĆAVANJE.

VIŠE SVAKODNEVNE RELEVANTNOSTI. MANJE DVOSMISLENOSTI.

1992. godine uveden je novi Europski ciklus vožnje (New European Driving Cycle, skraćeno NEDC). Od tada je ovaj postupak korišten za određivanje vrijednosti potrošnje goriva i emisije vozila. Međutim, uvjeti ovog laboratorijskog ispitivanja su nepovoljni u određivanju realnih vrijednosti potrošnje i emisije.

Stoga će, od rujna 2018. godine, novi ciklus vožnje pod nazivom WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure - Globalno usklađeni postupak testiranja za laka vozila) zamjeniti NEDC.

Ovo laboratorijsko ispitivanje također će biti dopunjeno ispitivanjem emisija koje mjeri zagađivače izravno na cesti: RDE (Real Driving Emissions - ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje).

Novi postupci ispitivanja omogućit će potrošačima bolju procjenu potrošnje goriva i emisija vozila u budućnosti.

OD NEDC-a DO WLTP-a.

REALNIJE VRIJEDNOSTI POTROŠNJE I EMISIJE ZAHVALJUJUĆI REALNIJIM UVJETIMA ISPITIVANJA.

Novi postupak WLTP-a temelji se na približavanju uvjeta ispitivanja stvarnim okolnostima, što znači da će određene vrijednosti imati veću važnost za stvarnost. Među promjenama to uključuje redefinirane, značajno strože uvjete ispitivanja i veće brzine zajedno s bitno dužim trajanjem ispitivanja (30 umjesto 20 minuta).

Kako bi se postiglo preciznije određivanje emisija CO2, novi postupak ispitivanja ne uključuje samo standardnu opremu - kao što je to ranije bio slučaj - nego i svu posebnu opremu vozila. Time se stvaraju dvije vrijednosti za svaku vrstu vozila: najniža i najviša moguća vrijednost standardne potrošnje prema aerodinamici, težini i otporu kotrljanja. Zahvaljujući WLTP-u, moći ćete bolje procijeniti potrošnju vozila i emisije CO2 u budućnosti. U slučaju specifične konfiguracije vozila, pojedinačna standardna vrijednost će biti izravno naznačena. Unatoč velikoj preciznosti, moguće su devijacije i ovim postupkom ispitivanja. Svakodnevna potrošnja i emisije CO2 i dalje su podložni različitim uvjetima topografije, klime i osobne tehnike vožnje. Situacija u prometu, aktualno opterećenje i uporaba uređaja kao što je klima uređaj dodatno utječu na potrošnju. Jedna stvar je jasna: uvjeti ispitivanja su realniji nego prije, što znači da se na papiru može očekivati veća potrošnja goriva i vrijednosti CO2, kao i niži doseg električnih vozila. Međutim, to neće imati negativan utjecaj na stvarnu potrošnju goriva ili doseg. Nadalje, BMW Grupa uvijek radi na novim tehnologijama kako bi poboljšala potrošnju i doseg.

MINI već radi na prijelazu na novi postupak ispitivanja i priprema svoj portfelj proizvoda korak po korak s novim vozilima, novim verzijama motora ili tehničkim promjenama. Time će se osigurati da sva vozila unutar cijele flote BMW Grupe uvijek budu u skladu s važećim zakonodavnim okvirom.

Od rujna 2017. WLTP će biti obvezan za odobrenja novih tipova. Međutim, zakonodavac navodi da će vrijednosti izmjerene pomoću WLTP-a u početku biti priopćene s izračunom koji će se prevesti u NEDC vrijednosti. Komisija Europske unije razvila je korelacijsku tehniku za tu svrhu, koja će biti jednako obvezujuća za sve proizvođače vozila. Ova faza ima za cilj pojednostaviti prijelaz. Njeno trajanje ovisit će o odgovarajućem nacionalnom zakonodavstvu i stoga će se razlikovati od tržišta do tržišta.

Od rujna 2018. svi proizvođači će morati vršiti ispitivanja u skladu s WLTP-om za vozila koja se prodaju u EU, kao i u Švicarskoj, Turskoj, Norveškoj, Lihtenštajnu, Izraelu i Irskoj.

Konačno, do prosinca 2020. godine, sve zemlje koje usvajaju zakonodavstvo EU-a za vozila morat će naznačiti i komunicirati WLTP vrijednosti za sva vozila.

“Novo ispitivanje će osigurati da laboratorijsa mjerenja bolje odražavaju performanse vozila na cesti.”*
     

– Europska udruga proizvođača automobila "

 

WLTP: NA PRVI POGLED.

Saznajte više o relevantnim činjenicama o prijelazu na novi WLTP.

WLTP postupaka u usporedbi s NEDC postupkom

Ovo su specifične razlike između starog i novog postupka ispitivanja.   

Postupak ispitivanja
NEDC
WLTP
Trajanje ispitivanja
20 min.
30 min.
Udaljenost ispitivanja
11 km
23,5 km
Vrijeme provedeno u stanju mirovanja
25%
13%
Faze ispitivanja
Urbana/izvanurbana, (kombinirana)
Niska, srednja, visoka, ekstra visoka, (kombinirana); (plus "Gradska" za električna vozila i vozila s plug-in hibridnim pogonskim sustavom)
Brzina
Prosjek: 34 km/h Maksimum: 120 km/h Prosjek: 46.6 km/h Maksimum: 131 km/h
Početna temperatura
20–30° C Hladno pokretanje motora 14° C (testirano pri 23° C, ispravljeno za 14° C) Hladno pokretanje motora
Opcije posebne opreme
Ne uzima se u obzir
Sve opcije opreme se uzimaju u obzir gledajući njihov utjecaj na aerodinamiku, težinu i otpor kotrljanja.

EMISIJE U STVARNIM UVJETIMA VOŽNJE.

SMANJENJE VRIJEDNOSTI ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI NA CESTI.

Osim WLTP procedure, RDE procedura (Real Driving Emissions - Emisije u stvarnim uvjetima vožnje) također će biti obvezna za sve proizvođače vozila u EU, kao i u Švicarskoj, Turskoj, Norveškoj, Lihtenštajnu, Izraelu i Irskoj od rujna 2018. U ovim RDE ispitivanjima, emisije onečišćujućih tvari kao što su čestice i dušikovi oksidi (NOx), izravno se mjere na cesti. Ova metoda određuje prosječne vrijednosti emisija koje se mogu očekivati tijekom svakodnevne vožnje.

Kako bi dodatno smanjio ove vrijednosti onečišćujućih tvari, MINI koristi različite tehnologije za smanjenje emisije ispušnih plinova u svojim modelima.

BMW BluePerformance mjere, na primjer, smanjuju emisije dušikovih oksida u dizel motorima. MINI koristi uređaje poznate kao katalizatore za pohranu dušikovog oksida (NOx) kako bi se smanjile emisije dušikovih oksida. Osim toga, i ovisno o modelu, selektivno katalitičko smanjenje (SCR) s AdBlue® - otopinom uree - pretvara do 90% dušikovih oksida u vodenu paru i slično bezopasan dušik.

BMW Grupa je bila prvi proizvođač koji je stavio kombinaciju katalizatora za pohranu NOx i SCR sustava u serijsku proizvodnju.

Od 2006., dizelski automobili su dodatno opremljeni filtrima za čestice kako bi se smanjila količina čestica. U modelima na benzinskim motorima postupno se uvode posebni filtri za čestice.

Na ovaj način MINI je u stanju zadovoljiti granične vrijednosti niskih graničnih vrijednosti standarda ispušnih plinova EU6c, što je obvezno za sva nova vozila od rujna 2018. Standard EU6c ispušnih plinova propisuje niže granice čestica za vozila benzinskih motora u usporedbi s EU6b. Ista se ograničenja primjenjuju na vozila s dizelskim motorima unutar ciklusa za EU6b i EU6c.

EU STANDARD ISPUŠNIH PLINOVA.

dam Image

SMANJENJE VRIJEDNOSTI. POVEĆANJE IZAZOVA.

EU standard ispušnih plinova definira važeće granice emisija ispušnih plinova kao što su dušikovi oksidi i čestice unutar EU. Ograničenja se razlikuju ovisno o motoru i vrsti vozila. Za zaštitu klime i kakvoće zraka, granice se pomiču. Time se proizvođači automobila suočavaju s novim izazovima.

VAŠA PITANJA. NAŠI ODGOVORI.

ŠTO JE WLTP?

Kratica WLTP označava "globalno usklađeni postupak testiranja za laka vozila" ("Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure").

To uključuje novi postupak testiranja radi realnijeg određivanja potrošnje goriva i vrijednosti emisije CO2 vozila koji će biti pravno obvezujući za sva vozila od rujna 2018. godine. WLTP će zamijeniti prethodno primjenjivi NEDC postupak. Dodatne informacije dostupne su ovdje

ŠTO JE WLTP CIKLUS VOŽNJE?

Potrošnja i emisije vozila ovise o načinu vožnje, između ostalih čimbenika. Zato su podaci o vožnji sastavljeni za WLTP diljem svijeta. Ti su podaci korišteni za definiranje 4 reprezentativne faze s različitim prosječnim brzinama: niske, srednje, visoke i iznimno visoke. U svakoj od ovih faza, postoje različiti intenziteti ubrzanja, kočenja i zaustavljanja kako bi se prikazale situacije koje su relevantne za svakodnevni stil vožnje. Kombinacija tih faza zatim dovodi do ciklusa vožnje, koji se u pojedinostima proizvođača priopćuje kao kombinirana vrijednost. Kako se električna i hibridna vozila koriste posebno u urbanim područjima, njihov ciklus vožnje sadrži 5. fazu: gradsku fazu. To je rezultat prosječne brzine niskih i srednjih brzina.

Kako se MINI bavi novim metodama uključenim u WLTP?

MINI već radi na prijelazu na novi testni postupak i korak po korak priprema svoj portfelj proizvoda s novim vozilima, novim verzijama motora ili tehničkim promjenama. Time će se osigurati da sva vozila unutar cijele BMW-ove flote u svakom trenutku zadovoljavaju uvjete njihovog pravnog okvira.

Načelno: vozila BMW-a u skladu su s odgovarajućim zakonskim zahtjevima. Relevantni rezultati nacionalnih i međunarodnih službenih istraga to i potvrđuju.

ŠTO WLTP ZNAČI ZA MENE?

Uvođenje WLTP postupka će značiti da će potrošnja goriva i vrijednosti CO2 biti približiti iste onima u stvarnom svijetu. Bez obzira na to, uzimajući u obzir invividualnu posebnu opremu u WLTP-u, dodatno će doći do realnijih vrijednosti jer se temelje na vašoj osobnoj konfiguraciji vozila. Istovremeno, realnije vrijednosti također znače veću potrošnju i CO2 vrijednosti za vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem i nižim električnim rasponom za električna vozila (uključujući plug-in hibride). Ovisno o nacionalnom zakonodavstvu, mogući su veći porezi na CO2.

> Dodatne informacije dostupne su na ovoj poveznici 

ŠTO JE RDE?

Kratica RDE označava "Emisije u stvarnim uvjetima vožnje". Ovo je novi postupak za određivanje onečišćujućih tvari kao što su dušikovi oksidi (NOx) i čestice. Ključna značajka je da se mjerenje odvija na cesti pod realnim uvjetima vožnje, a ne u laboratoriju. U tu svrhu pričvršćen je uređaj koji se naziva prenosivi sustav za mjerenje emisija (Portable Emissions Measurement System, PEMS ukratko).

> Dodatne informacije dostupne su na ovoj poveznici

ŠTO JE EU6?

Euro 6 je naziv trenutnog standarda ispušnih plinova za onečišćujuće tvari. Određuje niže maksimalne vrijednosti za emisije čestica i dušikov oksid nego EU5. Od rujna 2018.*, standard emisije EU6c postat će obvezan, a u usporedbi s EU6b određuje još niže granice za sadržaj čestica u benzinskim motorima. Ista granična vrijednost praga primjenjuju se za vozila s dizelskim motorima unutar ciklusa za EU6b i EU6c. EU6d-TEMP od rujna 2019 i EU6d od 20. siječnja* ponovno će malo smanjiti granične vrijednosti za broj čestica i dušikovih oksida u skladu s RDE.

*Primjenjuje se na nova vozila. Svaka će vrsta novih vozila biti podvrgnuta novim standardima ispušnih plinova godinu dana ranije.

ŠTO JE SELEKTIVNA KATALITIČKA REDUKCIJA (SCR)?

Kako bi se emisije ispušnih plinova vozila mogle dodatno smanjiti, tekući amonijak, nazvan AdBlue®, ulazi u ispušni sustav dizelskih motora. Selektivna katalitička redukcija (SCR) s AdBlue® smanjuje do 90% dušikovih oksida. Ono što ostaje je vodena para, dušik i CO2. Ono što ostaje je vodena para, dušik i CO2.

ŠTO JE BLUEPERFORMANCE?

MINI koristi tehnologiju BluePerformance kako bi još više smanjio emisiju dušikovih oksida u vozilima. 

Ova tehnologija omogućava daljnju optimizaciju emisija ispušnih plinova u dizelski motor. Osim dizelskih čestica i NOx spremnika katalizatora, u nekim modelima SCR katalitički pretvarač (SCR = selektivna katalitička redukcija) s AdBlue® ubrizgavanjem jamči značajno smanjenje dušikovih oksida sadržanih u ispušnim plinovima.

ŠTO JE FILTER ČESTICA?

Filtar čestica je mjera za smanjenje čestica prisutnih u dizel motorima i benzinskim motorima.