MINI prodajna i servisna mjesta

MINI Prodajna i Servisna Mjesta

Mostar

Bišće polje bb
88000 Mostar
Tel: 036/351-341
Fax: 036/352-597 

e-mail. info@tomic.ba

Sarajevo

Džemala Bijedića 185
71000 Sarajevo
Tel: 033/766-905
Fax: 033/766-907

e-mail. info@tomic.ba

Banja Luka

Trive Amelice 1b
78000 Banja Luka
Tel: 051/322-120
Fax: 051/322-141 

e-mail. info@tomic.ba