TELEUSLUGE.*

dam Image
dam Image
AUTOMATSKA PRIJAVA SERVISA.

Nikad više nećete prekasno zakazati servis za svoj MINI. Čim senzori zamijete da je vozilu potreban servis, vaš će MINI automatski kontaktirati servisnu službu. Vaše vozilo šalje ključne podatke o stanju vozila – osiguravajući tako da u servisu budu pripremni za vas, sa svim nužnim rezervnim dijelovima. Vozilo može slati podatke i u slučaju kvara, omogućujući tako daljinsko utvrđivanje kvara. Akumulator vašeg MINI-ja posjeduje dodatnu vlastitu zaštitu koju mu osigurava Battery Guard za stalno nadziranje statusa ćelija, pa kontaktira servisnu službu u slučaju pada napona u njima.

dam Image
IZRAVNA LINIJA SA SERVISNOM SLUŽBOM.

Probleme je uvijek najbolje spriječiti. Mislite li da je vrijeme za kontrolu, servis od vaše servisne službe zatražite izravno iz svojeg MINI-ja. Zakazivanje servisa nikad nije bilo jednostavnije.